Ποδοκνημική/Άκρα Πόδα


Η παρακάτω λίστα αναφέρει τις συχνότερες παθήσεις της ποδοκνημικής που αντιμετωπίζονται με επιτυχία:

  • Οστεοαρθρίτιδα
  • Αστάθεια 
  • Θλάση περονιαίων
  • Διάστρεμμα
  • Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα
  • Πελματιαία απονευρωσίτιδα- άκανθα πτέρνας
  • Xονδροπάθεια αστραγάλου
  • Σύνδρομο πρόσθιας ή οπίσθιας πρόσκρουσης