Εκπαίδευση

Οι ιατροί διατηρούν επαφή με συνάδελφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μυοσκελετικής παθολογίας και της αναγεννητικής ιατρικής.
Ανταλλάσσονται επισκέψεις στα αντίστοιχα κέντρα διοργανώνονται συμπόσια όπως και τηλεδιασκέψεις.