Έρευνα

Η OrthoHeal εφαρμόζει ιατρικά πρωτοκολλά, καταγράφοντας διεξοδικά τα αποτελέσματα των θεραπειών που εφαρμόζει τόσο μέσο κλινικών αποτελεσμάτων, κλινική εξέταση, κλινικά ερωτηματολόγια, όσο και με συγκριτική καταγραφή απεικονιστικών ευρημάτων. Είμαστε σε συνεχή επαφή και συντονισμό με αντίστοιχα κέντρα στο εξωτερικό.

Στόχος η βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά προάγοντας ειδικότερα τους τομείς της μυοσκελετικής παθολογίας και της αναγεννητικής ιατρικής.