Γ. ΧΛΩΡΟΣ

Oρθοπαιδικός

Ο Γεώργιος Χλωρός είναι ιατρός με σπουδές στην Liege School of Medicine του Βελγίου και ειδίκευση στο Virginia Commonwealth University Medical Center, in Richmond των ΗΠΑ. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό ιατρικών δημοσιεύσεων όπως και και κεφάλαια διεθνών ιατρικών συγγραμμάτων, ενώ είναι κριτής σε μεγάλα ιατρικά περιοδικά. Ο Δρ Χλωρός συγχρόνως επιδεικνύει και μεγάλο κοινωνικό έργο, βοηθώντας Έλληνες φοιτητές να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν σπουδές στις ΗΠΑ. Στην OrthoHeal ασχολείται με την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τη συλλογή και στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε θεραπείας όπως και την τελική δημοσίευσή τους.