Βλαστοκύτταρα από λιπώδη ιστό

Το λίπος αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή λήψης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων, η οποία μπορεί να μας προμηθεύσει τον μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Τα βλαστοκύτταρα του λιπώδους ιστού είναι πολυδύναμα κύτταρα τα οποία κάτω από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε κύτταρα χόνδρου, οστού και λίπους.

Το λίπος συλλέγεται είτε κατά τη λιποαναρρόφηση, είτε με μία απλή, τοπική λήψη, είτε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης για άλλο λόγο χειρουργικής επέμβασης.Η θεραπευτική εφαρμογή των βλαστοκυττάρων μπορεί να γίνει με δυο διαφορετικές τεχνικές:


1. Βλαστοκύτταρα από λίπος ASCs σε μια επεμβατική συνεδρία.

Η διαδικασία για την συγκέντρωση και την προετοιμασία των βλαστοκυττάρων γίνεται στο νοσοκομείο, σε χειρουργική αίθουσα με την συνδρομή πλαστικού χειρουργού, σε μια επεμβατική συνεδρία και έχει ως ακολούθως:

Με ενσυνείδητη καταστολή (μέθη) και τοπική αναισθησία χρησιμοποιούνται μικρές κάνουλες για λιποαναρρόφηση και λήψη του λιπώδης ιστού από την περιοχή της κοιλιάς (εικ. 1). Το συλλεχθέν λίπος διασπάται ακολούθως μηχανικά χωρίς την χρήση ένζυμων ή φαρμακευτικών ουσιών (εικ.2) και ο τελικός ιστός που προκύπτει είναι εμπλουτισμένος με ενεργοποιημένα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (εικ.3,4) Ακολουθεί ενδοαρθρική έγχυση στην πάσχουσα περιοχή υπό ακτινοσκόπηση. Η όλη διαδικασία διαρκεί 90 λεπτά και ο ασθενής δεν παραμένει για νοσηλεία.

 

Εικόνα 1: Λιποαναρρόφηση με λεπτές ατραυματικές κάνουλες από την περιοχή της κοιλιάς.


Εικόνα 2: Μηχανική διάσπαση του λίπους, χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών. 


Εικόνα 3: Εξαγνισμός του λιπώδη ιστού από υπολείμματα αίματος και ελαιωδών στοιχειών μέσο ενδελεχούς μηχανικής πλύσης.

 

Εικόνα 4: Το τελικό προϊόν απαλλαγμένο από φλεγμονώδη στοιχειά , έτοιμο για θεραπευτική εφαρμογή.

 

2. Βλαστοκύτταρα από λίπος μετά από καλλιέργεια, εφαρμογή σε δεύτερο χρόνο.

Η τεχνική περιλαμβάνει την βιοψία λίπους από την κοιλιά,  όπου ένα μικρό ιστοτεμάχιο της τάξης των 0.05 γρ λαμβάνεται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και τομή 5μμ (εικ. 5). 

Το υλικό παραλαμβάνεται άμεσα από εξειδικευμένη εταιρεία βιοτεχνολογίας όπου απομονώνει στο εργαστήριο της τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα καλλιεργούνται και πολλαπλασιάζονται για περίπου 6-8 εβδομάδες ώστε να επιτευχθεί ο ζητούμενος αριθμός για θεραπεία. Αφού τα κύτταρα πολλαπλασιαστούν πάνω από 1000  φορές και καθοδηγηθούν  προς χονδροκύτταρα τότε συλλέγονται, ελέγχονται από τους παρασκευαστές για την ποιότητα τους και αποστέλλονται πίσω στο ιατρείο. Ο ασθενής προσέρχεται ξανά  και  υποβάλλεται σε θεραπεία στο χώρο του ιατρείο, όπου τα βλαστοκύτταρα με την διαδικασία μιας απλής ένεσης ενίονται  στο σημείο της πάθησης υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση. Μέρος των βλαστοκύτταρων φυλάσσεται εάν είναι επιθυμητό για μελλοντική χρήση παρέχοντας την  δυνατότητα επαναληπτικών  ενέσεων χωρίς να χρειάζεται εκ νέου βιοψία. 


Εικόνα 5: Ανώδυνη και ταχύτατη βιοψία λίπους στο ιατρείο.